Volba povolání

Změny v přijímacím řízení od 1. 1. 2024

 

Největší změnou je elektronické podávání až tří přihlášek do maturitních oborů. Školy do přihlášky se uvádějí dle priority: tedy na první místo napíšete školu, kam chcete nejvíce. Následné 2. kolo, bude mít centrálně spravované digitalizované přihlášky.

Přijímací zkoušky na SŠ: další změny nejen v pozkouškové administrativě 

  • uchazeč může podat až 3 přihlášky na maturitní obory, namísto současných 2 přihlášek.
  • Jednotná CERMAT zkouška se bude konat stále ve dvou termínech („pokusech“), počítá se lepší výsledek z každého předmětu a ten se komunikuje všem třem školám.
  • Už při podání přihlášky hraje roli pořadí, ve kterém školy na přihlášku uvedete. První škola = škola, kam chcete nejvíc, třetí škola = kam chcete nejméně. To je změna oproti současnosti, kdy pořadí na přihlášce nehrálo roli.
  • Po vyhodnocení testů CERMATem a započítání případné školní části zkoušky se rovnou dozvíte, na kterou školu jste byli přijati. Pokud váš bodový zisk bude stačit na vaši favoritní školu, tedy tu první v přihlášce, hned se to dozvíte a na školu jste rovnou zapsáni. Pokud bodový zisk nestačí na první školu, „propadáte“ se do druhé školy v přihlášce či do třetí, poslední školy v přihlášce.
  • Nestane se tedy, že budete přijati na více škol současně a budete se rozhodovat – už při podání přihlášky si musíte tři školy seřadit dle preference.
  • Pokud nebudete přijati ani na jednu ze tří škol na přihlášce v prvním kole, máte možnost se hlásit do 2. kola přijímacího řízení. I zde bude digitální registr přihlášek pod správou CERMATu. Ve druhém kole se už jednotná zkouška nekoná, ale školy mohou přihlížet k CERMAT výsledkům z prvního kola či k jiným kritériím (např. k prospěchu ze ZŠ).
  • Další informace můžete získat na webových stránkách uvedených v odkazech nebo v rámci workshopu, který se bude konat 18. 1. 2024 od 16.00 v učebně informatiky.

Užitečné odkazy

Internetové odkazy na stránky k volbě povolání a k přípravě na přijímací zkoušky

https://prijimacky.cermat.cz/

https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.html

https://www.to-das.cz/prijimaci-zkousky-a-rizeni-na-ss/

www.scio.cz      

www.uiv.cz

www.atlasskolstvi.cz

www.zaskolou.cz

skolaonline.cz

www.istp.cz

www.nuov.cz

hledam-skolu.cz

www.neflakamse.cz

www.infoabsolvent.cz

Na www.infoabsolvent.cz najdete především úplnou vzdělávací nabídku všech středních škol v ČR s množstvím informací o každé škole i oboru vzdělání.

-       vychází se z rejstříku škol, soustavy rámcových vzdělávacích programů, jsou uváděny i názvy školních vzdělávacích programů,

-       je uvedeno asi 35 údajů o každé škole (telefony, www stránky, maily, vybavení, velikost školy, školné, vyučované jazyky, dny otevřených dveří apod.)

-       je uvedeno asi 40 údajů o každém nabízeném oboru (přihlášení/přijatí, název ŠVP, délka studia, údaje o přijímacích zkouškách, školné, údaje o výuce jazyků, údaje o výuce IT, profil a uplatnění absolventa, rozvržení učiva, obsah vzdělání),

-       velmi významné jsou podrobnosti o možnostech studia zdravotně postižených žáků (obory podle druhu postižení, druh integrace apod.).

 

Na www.infoabsolvent.cz rovněž najdete

-       informace o uplatnění absolventů, požadavcích zaměstnavatelů, nezaměstnanosti absolventů a další, 

-       filmového průvodce světem práce, který pomáhá při rozhodování o volbě povolání,

-       poradce žákům, kteří mají problémy s učením a hrozí jim odchod ze školy.

 Uvedený informační systém byl vytvořen v Národním ústavu odborného vzdělávání v rámci systémového projektu ministerstva školství VIP Kariéra a je nejrozsáhlejším a nejúplnějším informačním systémem s plně aktuálními daty.