Aktuality ZŠ

Zveřejněno 31. 5. 2024

Exkurze do Terezína

V rámci výuky dějepisu navštívili žáci 8. a 9.třídy židovské ghetto Terezín. Exkurze se uskutečnila včera 30.5.2024.

Na programu byla návštěva Malé pevnosti s průvodcem a přímo na místě promítnutí krátkého filmu popisující historii samotného Terezína.
Další zastávkou byla Magdeburská kasárna, kde bylo po 24. listopadu 1941 zřízeno v Terezíně ghetto. Umístěny zde byly kanceláře různých oddělení tzv. židovské samosprávy ghetta, jakož i byty některých vedoucích funkcionářů ghetta. Kasárna byla ale i místem významných kulturních akcí, bohoslužeb, přednášek a shromáždění. V současnosti jsou zde k vidění rekonstrukce vězeňské ubikace z doby ghetta, stálé expozice: Hudba v terezínském ghettu, Výtvarné umění v terezínském ghettu, Literární tvorba v terezínském ghettu a Divadlo v terezínském ghettu.
Na Magdeburskou kasárnu plynule navázala návštěva Muzea židovského ghetta, kde je umístěna stálá expozice s názvem „Terezín v konečném řešení židovské otázky'1941 – 1945“. Vedle této dokumentární výstavy, která představuje těžiště muzea, jsme zde viděli také Pamětní síň dětí z terezínského ghetta, věnovanou jeho nejmladším obětem.
Poslední zastávkou byla návštěva terezínského krematoria a sousedícího hřbitova

ZPĚT